Tuesday, May 14, 2013

BASIC Becomes a Structured Language (Computer Language 1984)

Satu artikel berkenaan "Structured BASIC" yang diterbitkan dalam isu pertama majalah "Programming Language", 1984. Artikel berkenaan amat menarik kerana ianya telah ditulis oleh pakar-pakar yang mencipta BASIC yang asal, iaitu John G. Kemeny, Thomas E. Kurtz, dan Brig Elliott.

Dari artikel berkenaan, beberapa perkara menarik yang dapat dipetik:


  • BASIC yang pertama, Dartmouth BASIC, diterbitkan pada 1 May 1964.
  • Sub-program ditambah di akhir 1960an, grafik ditambah di awal 1970an dan struktur kawalan yang lebih baik ditambah pada pertengahan 1970an.
  • "Structured BASIC" yang dicadangkan oleh mereka dinamakan "True BASIC".
  • True BASIC tidak memerlukan nombor baris, boleh digunakan huruf besar atau kecil, dan 'REM' boleh digantikan dengan '!' untuk meletak komen.
  • Untuk grafik, True BASIC direka-bentuk supaya boleh digunakan pada pelbagai saiz paparan, tanpa pengaturcara perlu mengetahui bilangan pixel sebenar. Arahan SET WINDOW digunakan untuk menetapkan koordinat pada sebarang julat yang dikehendaki oleh pengaturcara.